Home

Soms zijn er momenten waarop u graag uw hart eens zou willen luchten maar kunt of wilt u dit niet doen bij familie of vrienden. Het kan zijn dat u met u problemen of tegenslagen familie of vrienden niet wilt belasten maar wel de behoefte voelt uw problemen met een objectief iemand te delen  Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • lichte depressie

  • rouw of verlies

  • stress

  • relatieproblemen

  • veranderingen

  • zorgen

  • moeite met het stellen van grenzen

In mijn praktijk bied ik u de mogelijkheid tot een gesprek van mens tot mens, even die arm om uw schouder die ieder mens van tijd tot tijd nodig heeft.